Chcesz akcje, wyznacz pełnomocnika

Zgodnie z zapowiedzią z końca ubiegłego roku Stowarzyszenie e-Południe przygotowuje się do sprzedaży akcji MiŚOT SA operatorom, którzy tworzyli przez lata potencjał holdingu, a nie zdążyli nabyć walorów w pierwszym etapie.

W połowie grudnia zakończył się pierwszy etap sprzedaży akcji MiŚOT SA. Dziś spółka ma już prawie 300 właścicieli. Obecnie trwają czynności techniczno-operacyjnych umożliwiających uruchomienie kolejnej rundy sprzedaży akcji.

Właściciele lub udziałowcy firm, które budowały potencjał Grupy MiŚOT, będą mieli prawo do nabycia akcji zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie informacyjnym opublikowanym po uruchomieniu oferty publicznej. Akcje spółki obejmą osoby fizyczne. Gwarantuje to większą stabilność w akcjonariacie, gdyż podmioty gospodarcze podlegają częstym zmianom właścicielskim, co mogłoby wpływać na bezpieczeństwo prawne i wizerunek wspólnej spółki. Przydział akcji dla poszczególnych osób fizycznych z danej firmy odbywać się będzie w oparciu o decyzje właścicieli i ustalenia korporacyjne.

Jeśli przed drugą częścią sprzedaży akcji firma znalazła się na liście podmiotów, których właściciele mogą stać się akcjonariuszami MiŚOT SA, trafił do niej w ostatnich dniach mail. Przedstawiciele e-Południa zwrócili się w nim z prośbą o wskazanie pełnomocnika z firmy, delegowanego do kontaktu ze Stowarzyszeniem we wszelkich kwestiach organizacyjnych i technicznych dotyczących udostępniania akcji. Warto podkreślić, że jeśli wcześniej wskazało się już takiego pełnomocnika, a właściciele chcą go zmienić z jakichś względów, również jest to możliwe.

Ważny jest jednak czas – reakcja na maila musi być niezwłoczna i trzeba postępować zgodnie z instrukcjami. W przypadku wątpliwości należy wysłać e-mailem na adres: [email protected] lub zadzwonić pod numer: +48 32 810 20 30.