Informacje prasowe

Świetny wynik MdO w postępowaniu OSEPe6

NASK ogłosił wyniki przetargu OSEPe6 w czerwcu. Projekt MdO złożył ofertę na 111 lokalizacji i wygrał 63 z nich, podpisując kontrakt z OSE/NASK o wartości 1,4 mln PLN netto. Średnia opłata instalacyjna wynosi 7,4 tys. PLN netto. Łukasz Biernacki, koordynator Projektu MdO, powiedział: „Cieszymy się, że NASK zmienił zasady postępowania i dał możliwość deklarowania realnych kosztów instalacyjnych. Dzięki temu MiŚOT mogą zgłaszać placówki, których podłączenie wymaga większych inwestycji”. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni startowali w postępowaniu zgodnie z założeniami przygotowanymi w zapytaniu ofertowym z maja 2021

CZYTAJ WIĘCEJ

Rusza spółka małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych

Stowarzyszenie e-Południe, działające od 2008 roku na rzecz małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, tworzy grupę kapitałową, której liderem będzie spółka MiŚOT SA. Ponad 61 proc. jej akcji trafi do operatorów, którzy jednocześnie będą jej klientami. Jest to początkiem realnej integracji biznesowej rozproszonej do tej pory znaczącej (blisko ⅓ rynku) części polskiego rynku telekomunikacyjnego. – W 2019 roku poprosiliśmy środowisko o zaufanie i cierpliwość. Obiecaliśmy, że otworzymy nowy etap w rozwoju małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Mimo pandemii pracowicie spędziliśmy ostatnie kilkanaście miesięcy. Dziś powstaje stabilna

CZYTAJ WIĘCEJ

Zarząd Stowarzyszenia e-Południe wybrany na nową czteroletnią kadencję

Prezes Adam Kossowski oraz wiceprezesi Krzysztof Czuszek i Sebastian Kachel zostali wybrani na kolejną czteroletnią kadencję przez Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia e-Południe. Oznacza to akceptację ich dotychczasowej pracy oraz przyjętych przez Zarząd kierunków rozwoju Grupy e-Południe. Wszystko wskazuje na to, że przed nowymi – starymi władzami jeszcze więcej zadań. Walne obradowało 28 maja w Chorzowie. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za 2020 rok członkowie Stowarzyszenia udzielili absolutorium wszystkim członkom Zarządu. Również członkowie Komisji Rewizyjnej (Krzysztof Fujarski, Joanna Macek – Czuszek, Adam Wołk –

CZYTAJ WIĘCEJ

Operatorzy o CSR

MiŚOT-y zawsze byli społecznie odpowiedzialni, bo działają lokalnie i znają potrzeby najbliższego otoczenia. 12 marca operatorzy rozpoczęli prace nad weryfikacją ustalonych kilka lat temu kierunków swojej aktywności CSR- owej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kolejny Uczestnik EPIX.Warszawa (z redundancją WAR + KAT) – ALT-KOM

    Informujemy, iż MiŚOT ALT-KOM Sp. z o.o.  z Nienadowa, legitymujący się EPID-em [ALTKOMDUBI] jest kolejnym Uczestnikiem: posiadającym drogi transmisyjne do EPIX.Warszawa oraz EPIX.Katowice realizowane przy pomocy niezależnych łącz, realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach. [ALTKOMDUBI] dołączył do EPIX.Warszawa portem 10 Gb/s. Serdecznie gratulujemy Wam rozwoju i dziękujemy za zaufanie!

Czytaj więcej

30 Gb/s do EPIX.Warszawa – PPHU MATRIX Zbigniew Sójka

      Informujemy, iż MiŚOT PPHU MATRIX Zbigniew Sójka z Kurowic legitymujący się EPID-em [MATRIXKURO] dokonał upgrade’u styku z EPIX.Warszawa do 30 Gb/s. Gratulujemy Wam rozwoju i dziękujemy za zaufanie!

Czytaj więcej

Nowy uczestnik EPIX.Katowice – VOLLAND Kamil Józefów

Do grona Uczestników EPIX.Katowice dołączył portem wirtualnym 1 Gb/s MiŚOT P.H.U. VOLLAND Kamil Józefów z Rzeszotar. Serdecznie witamy i obdarowujemy Cię EPID-em [VOLLANDLEG]!

Czytaj więcej