Zapisz się do newslettera

Twoja cotygodniowa porcja wiedzy

Bezpłatne szkolenie CSR dla MiŚOT-ów

Stowarzyszenie e-Południe i Fundacja Lokalni, będące częścią Grupy MiŚOT, zapraszają pracowników małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych na cykl dwóch bezpłatnych szkoleń na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest to kolejna inicjatywa CSR stowarzyszenia i fundacji poza odbywającym się od trzech lat konkursem TeleOdpowiedzialny Roku. 

– MiŚOT-y od lat są społecznie odpowiedzialni, bardzo dużo robią dla swojego otoczenia, nie zawsze jednak umieję uporządkować tę działalność i powiązać ją ze swoim biznesem. Warto się tego nauczyć. Stowarzyszenie e-Południe i Fundacja Lokalni postanowiły pomóc uporać się z tym wyzwaniem. Zapraszamy we wrześniu i w październiku do udziału w dwóch szkoleniach oraz warsztatach poświęconych praktycznemu wymiarowi społecznej odpowiedzialności biznesu, które mają na celu promocję idei CSR wśród małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Zajęcia będą służyły przekazaniu wiedzy i budowaniu umiejętności rozwoju modeli biznesowych wykorzystujących narzędzia CSR – zachęca Sebastian Kachel, wiceprezes Stowarzyszenia e-Południe.

Bezpłatne dla uczestników szkolenia odbędą się 30 września oraz 14 października w godzinach 12 – 16, zaś na warsztaty 28 października uruchomione zostaną odrębne zapisy tylko dla uczestników poprzednich szkoleń. Każdy uczestnik szkoleń i warsztatów otrzyma certyfikat Akademii MiŚOT.

Wydarzenia będą także okazją do prezentacji dokumentów określających zasady i  standardy działania w  grupie małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, tj. kodeksu CSR oraz filarów działań na lata 2021-2023. Ponadto przedstawione zostaną dobre praktyki wynikające ze zrealizowanych dotychczas przez operatorów skupionych wokół Stowarzyszenia e-Południe projektów CSR.

Zajęcia on-line prowadzone będą przez Zespół Ekspertów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej posiadających szerokie doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwami oraz wdrażania polityk i przygotowania projektów CSR w firmach.

CSR staje się coraz ważniejszym obszarem zarządzania firmą, doskonale uzupełniając klasyczne działania marketingowe i promocyjne. Aktywność CSR ma na celu budowanie wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej m.in. za pracowników i ich rodziny, a także za partnerów biznesowych, otoczenie i środowisko naturalne, w którym firma funkcjonuje. W CSR główny nacisk kładzie się na budowanie pozycji rynkowej firmy dzięki odpowiedniemu kształtowaniu relacji z pracownikami oraz eksponowaniu obecności firmy w otoczeniu, nie tylko wśród klientów, ale także wśród innych grup docelowych, np. mieszkańców, organizacji pozarządowych, samorządów.

Zapisy na szkolenia: https://www.epix.net.pl/teleodpowiedzialni-szkolenie-p303-113/

Osoby, które wezmą udział w wirtualnych spotkaniach 30 września i 14 października, będą mogły dodatkowo zapisać się na warsztaty planowane na 28 października.

Warto też zaznaczyć, że Stowarzyszenie e-Południe opracowało w 2018 roku pierwszy kodeks CSR dla branży telekomunikacyjnej.

Szczegółowy program szkoleń: 

Szkolenie nr 1 (30 września): Wykorzystanie społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu firmą

Prowadzący: dr Krzysztof Wrana, dr Mariusz Raczek  

Cel: Zapoznanie uczestników warsztatu z istotą społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i możliwościami wykorzystania działań CSR w firmie. 

Tematyka:

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu – wyjaśnienie pojęcia i znaczenia
  w biznesie.
 • Relacje między CSR a marketingiem i promocją firmy.
 • Analiza potrzeb otoczenia i interesariuszy jako wstęp do projektowania działań CSR.
 • Modele i narzędzia CSR w firmie.
 • Włączenie działań CSR do strategii rozwoju firmy.

Szkolenie nr 2 (14 października): Społeczna odpowiedzialność biznesu w środowisku MiŚOT – zasady, filary mechanizmy.

Prowadzący: dr Karol Jędrasiak, dr Krzysztof Wrana, dr Mariusz Raczek  

Cel: Zapoznanie uczestników z normami i standardami działań CSR w środowisku MiŚOT oraz dobrymi praktykami wypracowanymi przez MiŚOT-ów. 

Tematyka warsztatu:

Normy i standardy w procesie wdrażania CSR.

 • Kodeks CSR Stowarzyszenia e-Południe.
 • Filary działań Stowarzyszenia e-Południe na lata 2021-2023.
 • Modelowe działania CSR realizowane na rynku – przegląd dobrych praktyk.
 • Studia przypadków wybranych działań CSR w środowisku MiŚOT.