AMS System częścią Grupy MiŚOT

Stowarzyszenie e-Południe zostało pod koniec grudnia ubiegłego roku jedynym udziałowcem w AMS System sp. z o.o. Zakup udziałów w spółce zakończył bardzo aktywny i udany dla Grupy MiŚOT rok. 

– Dołączenie AMS System do Grupy MiŚOT umożliwi klientom spółki dostęp do bardziej nowoczesnych usług telekomunikacyjnych w najlepszej jakości i szerokim zakresie. Planowane przez nas inwestycje pozwolą nadal poszerzać zakres świadczonych usług, a tym samym – mamy nadzieję – wpłyną korzystnie na poziom zadowolenia kontrahentów – informuje Adam Kossowski, prezes Stowarzyszenia e-Południe.

AMS System działa od 2007 roku. Firma świadczy usługi telekomunikacyjne dla operatorów oferując tranzyt połączeń do sieci stacjonarnych i komórkowych polskich i zagranicznych w ruchu wychodzącym i przychodzącym, jak również rozgłaszanie numeracji, numerów routingowych i obsługę procesów PLI CBD2. Spółka współpracuje z operatorami zajmującymi się hurtem głosu na polskim i międzynarodowym rynku. W jej ofercie znajduje się również masowa dystrybucja SMS. We współpracy z partnerami oferuje instalacje platform telekomunikacyjnych oraz wdrożenie usług z zakresu MVNO. Zespół AMS System tworzą doświadczeni specjaliści.

– Firma nadal będzie realizować wszystkie zobowiązania wynikające z zawartych do tej pory umów, a Stowarzyszenie e-Południe stanie się gwarantem odpowiedniego standardu tych działań – zapewnia Sebastian Kachel, wiceprezes Stowarzyszenia e-Południe.

– Transakcja przebiegła bardzo sprawnie, pomimo że firma działa od ponad 15 lat i wymagało to szczegółowego zaplanowania procesu. Sprzedaż AMS System jest kolejnym etapem rozwoju spółki. Rynek oczekuje od dostawców usług hurtowych kompletnej oferty, która zawiera m.in. obsługę minut, SMS-ów oraz transmisji IP. Dotychczasowi klienci, zwłaszcza ci najwięksi, pytali o takie kompleksowe rozwiązania. Wejście w skład Grupy MiŚOT daje taką możliwość. Mając wsparcie grupy firma może obsługiwać dużych klientów kompleksowo. Jest to korzystne również dla innych operatorów, bo dostają stawki bardziej konkurencyjne. W efekcie polscy mali i średni operatorzy są bardziej konkurencyjni – mówi Maciej Sygulazałożyciel i były udziałowiec AMS System.

Stowarzyszenie jest funkcjonującą od kilkunastu lat organizacją gospodarczą działającą na rzecz małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych, dostarczającą im nowoczesne produkty i usługi oraz wspierającą w realizacji projektów biznesowych. Organizacja jest założycielem Grupy MiŚOT, skupiającej podmioty prawa handlowego, na której czele stoi MiŚOT SA – spółka, której akcjonariuszami od grudnia jest prawie 300 właścicieli małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych.

– Między innymi tym przejęciem realizujemy zobowiązania, które podjęliśmy wobec środowiska małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Budujemy silną grupę wspierającą tę część rynku, zwłaszcza poprzez trwające procesy konsolidacji dostawców strategicznych usług. W Grupie MiŚOT pojawiają się stopniowo kolejne podmioty, które docelowo będą spółkami zależnymi MiŚOT SA – mówi Krzysztof Czuszek, prezes MiŚOT SA.

Usługi głosowe to ważny, choć – wydaje się – niedoceniany przez operatorów sektor rynku. Pomimo iż jest to segment powoli tracący na rzecz telefonii mobilnej, to w 2022 roku z usług telefonii stacjonarnej nadal korzystało 2,4 mln abonentów, generując przychód na poziomie 1,1 mld zł, a z przejmującej ten rynek technologii VOIP już 2,8 mln z przychodem 0,3 mld zł.

– MiŚOT-y obecnie kontrolują tylko kilka procent tych rynków. Chcemy to zmienić. Scalenie potencjału podmiotów hurtu GSM/MVNO i VOIP i zapewnienie klientom usług oferowanych na rynku pod jedną ogólnopolska marką KoalaTel będzie, naszym zdaniem, ruchem zapewniającym znaczne przychody, sensowną marżę i odczarowanie odium nieopłacalności tychże usług – mówi Anna Walter z Grupy MiŚOT.

Spółka zachęca do kontaktu obecnych i przyszłych klientów (Anna Walter – tel.: 511 913 260, e-mail: [email protected]).