160G CDN Evio w EPIX

Evio Polska z Poznania, dostawca rozwiązań IPTV dla MiŚOT dokonał upgrade styku z EPIX.Katowice do 120Gbps.
Sumaryczna przepływność styków EVIO z EPIX wzrosła do 160Gbps.

https://www.evio.pl

Gratulujemy rozwoju i dziękujemy za zaufanie!