Kolejny Uczestnik EPIX.Warszawa (z redundancją WAW + KTW) – F.H.U. COMAX Ryszard Tęcza

MiŚOT F.H.U. COMAX Ryszard Tęcza z Ciężkowa, legitymujący się EPID-em [COMAXCIE] jest kolejnym Uczestnikiem:

  • posiadającym drogi transmisyjne do EPIX.Warszawa oraz EPIX.Katowice realizowane przy pomocy niezależnych łącz,
  • realizującym redundancję z wykorzystaniem usług IP EPIX w dwóch naszych węzłach.

[COMAXCIE] dołączył do EPIX.Warszawa portem 10 Gb/s.
Serdecznie gratulujemy Wam rozwoju i dziękujemy za zaufanie!